0

Bilişim Nedir?

Bilişim; "bilişim bilimi" ve "bilgisayar bilimi" olarak da adlandırılır. Bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini oluşturan en temel yapıdır. Bu temellerin bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmelerini sağlar. Bilgi teknolojilerinde pratik teknikleri araştıran yapısal bir bilim dalıdır. Her tür mekanik hesaplama ve bilgiyi inceleyip elektronik cihazlar yolu ile düzenli biçimde işleme bilimidir. Bilişimciler; bilgileri...